Tag Archives: wnioski o dopłaty bezpośrednie

00056-6520.10-OR1600124/16 Sagan Rafał POL010601470

POL010601470 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-17… Read More »

POL023200806 Drzewucki Andrzej 00651-6520.10-OR1600224/18

POL023200806 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Drzewucki Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drzewucki Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200806. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-110 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków 00001-6520.4.2-OR1600001/19

Ochrona i odbudowa ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej4 Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz system rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami… Read More »

POL010601491 Milewski Marcin 00780-6520.10-OR1600295/18/19

POL010601491 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Milewski Marcin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Milewski Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601491. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez TRB-44. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

POL034500264 Jeka Tomasz Paweł 00002-6520.10-OR1100043/16

POL034500264 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Jeka Tomasz Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jeka Tomasz Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500264. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

01127-6520.10-OR1600231/19 Zawada Grzegorz DNK000013165

DNK000013165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: DNK000013165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

01144-6520.10-OR1600239/19 Dobek Dariusz POL010301659

POL010301659 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobek Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL035800755 Janiszewski Zbigniew 00595-6520.10-OR1100025/18

POL035800755 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Janiszewski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszewski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800755. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

00051-6523.2-SW0310075/18/19 Łyś Katarzyna

Odtworzenie i zabezpieczenie pierwotnego stanu środowiska obszarów przyległych do zbiorników wodnych w Moszczanka zniszczonych szkodliwą działalnością chronionych gatunków zwierząt. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łyś Katarzyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zabezpieczenie obiektów stawowych oraz terenów do nich przyległych.. Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów… Read More »

00009-6523.2-SW0410004/18/19 Kaczmarek Krzysztof

Rozwój prowadzonej działalności poprzez zakup specjalistycznych urządzeń tartacznych na obszarze akwakultury 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaczmarek Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej mającej na uwadze świadczenie usług na obszarze akwakultury Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ” Pojezierze Dobiegniewskie”. Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności… Read More »