Tag Archives: województwo mazowieckie

POL011601342 Frankowski Zbigniew 00227-6520.10-OR1600023/17

POL011601342 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Frankowski Zbigniew Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frankowski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601342. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace WOL-5 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00115-6523.2-SW1410008/18/19 Głowicki Tomasz Marcin

Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy. Przedłużenie sezonu turystycznego i zwiększenie dochodów z turystyki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Głowicki Tomasz Marcin. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Mazurski Zakątek – „Święty Spokój”. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi… Read More »

POL023401015 Depta Janusz 01016-6520.10-OR1100528/18/19

POL023401015 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Depta Janusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Depta Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401015. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00021-6520.11-OR1100020/17/18 Konkel Marcin Artur POL033801997

POL033801997 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Marcin Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033801997. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis… Read More »

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. 00004-6523.2-SW0410016/17

Ochrona środowiska wodnego i dziedzictwa przyrodniczego na terenie RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez zakup 2 samochodów i 4 termowizorów dla strażników Społecznej Straży Rybackiej4 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie Społecznej Straży Rybackiej poprzez… Read More »

Gradus Beata 00032-6521.3.1-OR1100045/17/18

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury poprzez otwarcie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie4 Gradus Beata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gradus Beata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: utworzenie ośrodka hodowli pstrąga w Swochowie. Skrócony opis operacji: dotyczy działań w zakresie infrastruktury i prac budowlanych. Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00035-6523.2-SW0310057/17/18 Gmina Łaziska

Zachowanie i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.historycznego.przyrodnizcego i rybackiego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Łaziska . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Gosteckiej.mająca na celu przystosowanie obiektu na rzecz kultywowania i edukacji w zakresie dziedzictwa rybackiego.. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego… Read More »

00451-6520.10-OR1600038/18 Porożyński Marek POL023300587

POL023300587 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porożyński Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300587. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00017-6521.3.1-OR1500029/17/18 Pirtań Ziemowit

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pirtań Ziemowit. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja taboru transportowego przedsiębiorstwa akwakultury poprzez zakup środków transportu poprawiających jakość warunków pracy. dobrostan przewożonych ryb oraz spełniających wyższe normy… Read More »

00859-6520.10-OR1600447/18/19 Małachowski Zdzisław POL022502179. POL022502200

POL022502179. POL022502200 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeznego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Małachowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502179. POL022502200. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »