Tag Archives: www.arimr.gov.pl ewniosekplus

00118-6523.2-SW1110153/17/18 Dębski Łukasz

Tworzenie nowych miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębski Łukasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa restauracji ” Błękitny Statek” w Krynicy Morskiej. Skrócony opis operacji: 4.02.2002. Cel operacji: Tworzenie nowych miejsc pracy. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01. Wydatki Kwalifikowalne… Read More »

Kuczera Alojzy Jan 00069-6521.5-OR1200025/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Kuczera Alojzy Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie Wodno-Środowiskowe. Skrócony opis operacji: W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w PO „Rybactwo i Morze” zobowiązuję się… Read More »

00168-6520.10-OR1400025/19 Franciuk Wiesław POL037202082

POL037202082 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej na… Read More »

00001-6521.2-OR1600001/18/19 Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Politechnika Koszalińska w Koszalinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i zakładach przetwórstwa ryb. Skrócony opis operacji: Opracowanie kompleksowego programu… Read More »

00049-6521.5-OR0500023/18 Łubowski Marek Jan

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łubowski Marek Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie „wsparcia wykorzystywania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

2022-12-01 2018-01-01 00006-6521.3.1-OR0300025/17/18

2022-12-01 24-1734 2018-01-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2018-01-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 2022-12-01. Nazwa operacji: 275921.8. Skrócony opis operacji: 206941.35. Cel operacji: 24-173. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Kwota… Read More »

00033-6523.2-SW1210052/17/18 Dom Kultury w Koniecpolu

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu 7 imprez i aktywny udział przedstawicieli9 sektora rybackiego w wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym. kulinarnym i kulturalnym. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Lato z… Read More »

POL023401078. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy „NECFISH” Neclowie z Synami Spółka Jawna 00027-6520.8-OR1100043/17/18

POL023401078. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy „NECFISH” Neclowie z Synami Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy „NECFISH” Neclowie z Synami Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401078. POL034500295. POL034500306. POL034500315.… Read More »

Koniński Robert Włodzimierz 00050-6521.5-OR0700059/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Koniński Robert Włodzimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Koniński Robert Włodzimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stawy Rudnik. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – stawy Rudnik. Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie… Read More »

00505-6520.10-OR1600182/18 Krakowiak Jan POL022900421

POL022900421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »