Tag Archives: www.arimr.gov.pl logowanie

Gmina Szydłowo 00032-6523.2-SW1510043/18

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej… Read More »

00821-6520.10-OR1600412/18/19 Wilk Dariusz POL022500256

POL022500256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wilk Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00140-6520.10-OR1600120/16 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44… Read More »

POL033900344. POL033900555 Indyk Waldemar 00007-6520.9-OR1100033/17/18

POL033900344. POL033900555 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Indyk Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich HEL-10 I HEL-23. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Chmielno 00039-6523.2-SW1110080/17/18

Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno4 Gmina Chmielno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I. Skrócony opis operacji: roboty budowlane. Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury… Read More »

00865-6520.10-OR1600424/18/19 Kruk Paweł POL022500385

POL022500385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00127-6520.10-OR1400054/18/19 Jakowlew Robert POL037402124

POL037402124 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00826-6520.10-OR1100361/18/19 Granosik Jarosław POL023401762

POL023401762 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Granosik Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401762. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

075/18/19 00063-6523.2-SW1530

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Kiszkowo poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego. ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury.4 075/18/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 075/18/19. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do… Read More »

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 00001-6523.3-SW0400001/19

Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział wyjeździe studyjnym. podczas którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakre4 RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD Pojezierze… Read More »