Tag Archives: www.arimr.gov.pl logowanie

POL036602017 Gajewski Zbigniew Kazimierz 00055-6520.

POL036602017 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Gajewski Zbigniew Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gajewski Zbigniew Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036602017. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego KRM-40. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa selektywnych sieci rybackich… Read More »

POL023602090 Piszko Grzegorz 00039-6520.11-OR1100039/17/18

POL023602090 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.”4 Piszko Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piszko Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602090. Nazwa operacji: Inwestycja zwiększająca wartość produktów rybołówstwa jednostki rybackiej Łeb – 21.. Skrócony opis operacji: Samochód dostawczy chłodnia z agregatem… Read More »

00005-6520.6-OR1100003/16 Molenda Krzysztof POL023400982

POL023400982 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molenda Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400982. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Złomowanie statku rybackiego.. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową.… Read More »

Gmina Szydłowo 00032-6523.2-SW1510043/18

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej… Read More »

00821-6520.10-OR1600412/18/19 Wilk Dariusz POL022500256

POL022500256 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wilk Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500256. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00140-6520.10-OR1600120/16 Wojczuk Marian POL023200774

POL023200774 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wojczuk Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200774. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-44… Read More »

POL033900344. POL033900555 Indyk Waldemar 00007-6520.9-OR1100033/17/18

POL033900344. POL033900555 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Indyk Waldemar Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Indyk Waldemar. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900344. POL033900555. Nazwa operacji: Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich HEL-10 I HEL-23. Skrócony opis operacji:… Read More »

Gmina Chmielno 00039-6523.2-SW1110080/17/18

Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno4 Gmina Chmielno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I. Skrócony opis operacji: roboty budowlane. Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury… Read More »

00865-6520.10-OR1600424/18/19 Kruk Paweł POL022500385

POL022500385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kruk Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez… Read More »

00127-6520.10-OR1400054/18/19 Jakowlew Robert POL037402124

POL037402124 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakowlew Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402124. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »