Tag Archives: www.arimr.gov.pl oświadczenie

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej 00055-6521.5-OR0800043/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni polsko-węgierskiej . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: ”Uzyskanie wsparcia w zakresie działań wodno-środowiskowych”. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

wycieczki promem do legolandu

Gmina Bojanów 00018-6523.2-SW0910020/17/18

Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę boiska do minigolfa w miejscowości Stany4 Gmina Bojanów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Bojanów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wokół łowiska w Stanach poprzez budowę boiska do minigolfa. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i… Read More »

wycieczki promem do legolandu

00203-6520.10-OR1600228/16 Pulcyn Krzysztof POL022900425

POL022900425 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pulcyn Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900425. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace CHY-15… Read More »

wycieczki promem do legolandu

POL036901171 Barski Jacek 00012-6520.9-OR1100008/17/18

POL036901171 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Barski Jacek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Barski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901171. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim PIA-96 w zakresie poprawy bezpieczeństwa. zdrowia. higieny i warunków pracy.. Skrócony opis operacji: Operacja… Read More »

wycieczki promem do legolandu

GOMI S.C. 00001-6523.2-SW0310012/17

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa GOMI S.C. Zbigniew Górka Katarzyna Górka poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na organizacji warsztatów kulinarnych dla turystów i mieszkańców4 GOMI S.C. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOMI S.C. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie Studia Kilinarnego w celu organizacji warsztatów dla turystów i mieszkańców.. Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie… Read More »

wycieczki promem do legolandu

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie 00001-6522.1.2-OR1600001/17/18

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup dronów na potrzeby wykonywania inspekcji rybołówstwa. Skrócony opis operacji: Operacja obejmuje zakup dwóch… Read More »

wycieczki promem do legolandu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00041-6523.2-SW0810051/19

Rozwój działalności turystycznej poprzez modernizację budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej. Skrócony opis… Read More »

wycieczki promem do legolandu

00680-6520.10-OR1100202/18 Wysoczański Piotr POL023401051

POL023401051 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401051. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji:… Read More »

wycieczki promem do legolandu

POL037002080 Chryściuk Tomasz 00040-6520.10-OR1400028/17

POL037002080 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Chryściuk Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chryściuk Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037002080. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: KMN-4 30 dni 2017. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

wycieczki promem do legolandu

POL010601471 Wiśniewski Przemysław 00157-6520.10-OR1600177/16

POL010601471 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Wiśniewski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601471. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-18 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

wycieczki promem do legolandu