Tag Archives: www.arimr.gov.pl oświadczenie

00066-6521.5-OR0300078/18 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie Pustelnia Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tradycyjne. przyjazne środowisku… Read More »

Sprus Kazimierz 00110-6521.5-OR1200132/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Sprus Kazimierz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sprus Kazimierz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.… Read More »

Ćwikliński Wojciech 00045-6521.5-OR1200005/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Ćwikliński Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ćwikliński Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stawy Cielętniki – tradycyjna hodowla ryb. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i… Read More »

POL023201908. POL023202076 Kopacz Andrzej 00466-6520.10-OR1600022/18

POL023201908. POL023202076 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kopacz Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023201908. POL023202076. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jednostek rybackich DAR-64. DAR-155 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

ANW Sp. z o.o. 00113-6521.5-OR1200118/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 ANW Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ANW Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Pakiet 1 wymóg: 1) Roczny całkowity przyrost masy ryb… Read More »

Gmina Wodzisław 00014-6523.2-SW1310016/18

Zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez budowę ścieżki przyrodniczej służącej podnoszeniu poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa cennego przyrodniczo obszaru Natura 2000 i Dolina Mierzawy.4 Gmina Wodzisław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wodzisław . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w msc. Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.. Skrócony… Read More »

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin 00026-6521.5-OR0800014/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działania wodno-środowiskowe oparte na Kodeksie Dobrej Praktyki Rybackiej… Read More »

POL037302078 Pawlukowski Mirosław 00015-6520.11-OR1400012/17/18

POL037302078 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Pawlukowski Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037302078. Nazwa operacji: Podnoszenie wartości produktów rybołówstwa poprzez doposażenie firmy w specjalistyczny sprzęt. Skrócony opis operacji: Wartość dodana. jakość produktów i… Read More »

00031-6523.2-SW1210047/17/18 Gmina Lelów

Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. w tym przeprowadzenie zintegrowanych działań promujących RLGD „Jurajska Ryba”. Ponadto wydarzenie ma na celu popularyzację ryb i produktów rybnych z naszego regionu po 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lelów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Piknik… Read More »

00241-6523.2-SW1610387/19 Sędzik Adrian

Różnicowanie działalności osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia miejsc pracy poprzez zakup naczepy ciężarowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienie 1 pracownika (1 EPC). 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędzik Adrian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup naczepy ciężarowej do działalności usługowej.… Read More »