Tag Archives: www.arimr.gov.pl.- wniosek o płatność

Szczerbowski Przemysław 00013-6521.3.1-OR0600002/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Szczerbowski Przemysław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerbowski Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: doposażenie obiektu chowu ryb w środki transportu. maszyny oraz urządzenia służące poprawie pracy i dobrostanu zwierząt. Skrócony opis operacji: Zakup łodzi koszącej. dwóch ciągników rolniczych. przyczepy wywrotki. kosiarki bijakowej. basenów izolowanych.… Read More »

POL036901165 Kłosiński Mariusz 00754-6520.10-OR1100242/18

POL036901165 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Kłosiński Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłosiński Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901165. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL023500842 Kraśnik Mirosław 00065-6520.10-OR1100035/16

POL023500842 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kraśnik Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gmina Drawsko 00035-6523.2-SW1510038/18

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu.4 Gmina Drawsko Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku… Read More »

POL011202145. POL012002222 Podolski Tomasz 00718-6520.10-OR1600340/18/19

POL011202145. POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202145. POL012002222. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIW- 8. DZI-61 przez 30… Read More »

Biblioteka Publiczna Gminy Sławno 00014-6523.2-SW1610025/17

Udostępnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci boiska wielofunkcyjnego w Bobrowicach4 Biblioteka Publiczna Gminy Sławno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka Publiczna Gminy Sławno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Bobrowice na terenie Gminy Sławno – obszarze o znaczącym potencjale zasobów wodnych. historycznie i kulturowo związanym… Read More »

00013-6521.3.1-OR1600030/17/18 Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi „Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz spółka cywilna

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi „Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz spółka cywilna . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie ośrodka pstrągowego Niemica II. Skrócony opis operacji:… Read More »

00075-6523.2-SW1210094/18 Gmina Dąbrowa Zielona

Budowa i propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury oraz promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno- turystycznej oraz opracowanie i kolportaż materiałów promujących spec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa edukacyjnej… Read More »

00540-6520.10-OR1600150/18 Poronis Eugeniusz POL011401385

POL011401385 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poronis Eugeniusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401385. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL034500069 Jędrych Mirosław Jan 00032-6520.11-OR1100070/17/18

POL034500069 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”.4 Jędrych Mirosław Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrych Mirosław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500069. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim WŁA-307. Skrócony opis operacji: W ramach realizacji operacji zostanie zainstalowany nowoczesny system… Read More »