Tag Archives: www.arimr.gov.pl wnioski

POL010301668 Szczerba Bernard 00494-6520.10-OR1600151/16/18

POL010301668 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Szczerba Bernard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Bernard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301668. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-23 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

Cebeterewicz Mariusz 00002-6521.5-OR1400015/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Cebeterewicz Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebeterewicz Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie chowu lub hodowli ryb Szwałk. Judziki. Dunajek i Orzechówko w ramach pakietu 1 i 2… Read More »

00086-6520.2-OR1600119/18/19 Manuszewski Daniel POL023302161

POL023302161 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie.w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Manuszewski Daniel. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023302161. Nazwa operacji: Wymiana narzędzi połowowych jednostki rybackiej JAR-24. Skrócony opis operacji: Zakup sieci.… Read More »

Janiszek Mariusz 00048-6521.5-OR0700006/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Janiszek Mariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Janiszek Mariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wspieranie akwakultury świadczącej usługi środowiskowe. Cel operacji: Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony… Read More »

Grzesiak Andrzej 00033-6521.3.1-OR1200004/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Grzesiak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen wraz z osprzętem.. Skrócony opis operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego z wyposażeniem i montażem.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.. Data Rozpoczęcia… Read More »

Gmina Szydłowo 00032-6523.2-SW1510043/18

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej… Read More »

00600-6520.10-OR1100029/18 Kordecka Urszula POL036201024

POL036201024 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kordecka Urszula. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL011202145. POL012002222 Podolski Tomasz 00718-6520.10-OR1600340/18/19

POL011202145. POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202145. POL012002222. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIW- 8. DZI-61 przez 30… Read More »

00017-6523.2-SW0910024/17/18 Gmina Nowa Dęba

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę oświetlenia i monitoringu terenu Zalewu w Nowej Dębie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Dęba . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu… Read More »

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie 00001-6521.2-OR1400004/18/19

podniesienie skuteczności procesu zapłodnienia u ryb prowadzonego w ośrodkach hodowlanych w Polsce4 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Program Doradztwa Rybackiego „Pozyskanie. przechowywanie i zapładnianie gamet… Read More »