Tag Archives: www.arimr.gov.pl wnioski

Grzesiak Andrzej 00033-6521.3.1-OR1200004/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Grzesiak Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen wraz z osprzętem.. Skrócony opis operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego z wyposażeniem i montażem.. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.. Data Rozpoczęcia… Read More »

Gmina Szydłowo 00032-6523.2-SW1510043/18

Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej… Read More »

00600-6520.10-OR1100029/18 Kordecka Urszula POL036201024

POL036201024 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kordecka Urszula. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL011202145. POL012002222 Podolski Tomasz 00718-6520.10-OR1600340/18/19

POL011202145. POL012002222 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011202145. POL012002222. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MIW- 8. DZI-61 przez 30… Read More »

00017-6523.2-SW0910024/17/18 Gmina Nowa Dęba

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę oświetlenia i monitoringu terenu Zalewu w Nowej Dębie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Dęba . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu… Read More »

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie 00001-6521.2-OR1400004/18/19

podniesienie skuteczności procesu zapłodnienia u ryb prowadzonego w ośrodkach hodowlanych w Polsce4 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Program Doradztwa Rybackiego „Pozyskanie. przechowywanie i zapładnianie gamet… Read More »

POL036101004 Ziarko Tadeusz 00565-6520.10-OR1100050/18

POL036101004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Ziarko Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ziarko Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Makrobet Spółka Jawna Janina Piętka i Jan Piętka 00007-6521.3.1-OR0700019/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Makrobet Spółka Jawna Janina Piętka i Jan Piętka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Makrobet Spółka Jawna Janina Piętka i Jan Piętka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zwiększenie produkcji poprzez rozbudowę stawów w Gospodarstwie Rybackim Gołąbiówka.. Skrócony opis operacji: Zwiększenie produkcji… Read More »

Urbańska Krystyna 00054-6521.5-OR1400043/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Urbańska Krystyna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Krystyna. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie stawowym Wrotkowo. Skrócony opis operacji:… Read More »

01085-6520.10-OR1100048/19 Kraśnik Mirosław POL023500842

POL023500842 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kraśnik Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023500842. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »