Tag Archives: www.arimr.gov.pl zakładka irz

POL023200792 Surdel Wojciech 00137-6520.10-OR1600166/16

POL023200792 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Surdel Wojciech Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Surdel Wojciech. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200792. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DAR-62 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00193-6523.2-SW1110246/18 Warsztat Mechaniki Pojazdowej ADAMS Adam Stanisławski Adam

Rozwój działalności istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie pierwszego na obszarze LSR punktu obsługi i ładowania pojazdów elektrycznych oraz zwiększenie zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Warsztat Mechaniki Pojazdowej ADAMS Adam Stanisławski Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie pierwszego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju punktu obsługi… Read More »

00019-6521.5-OR1200014/18 Kuczera Alojzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kuczera Alojzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodno-środowiskowe. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

POL036101020 Cieśluk Leszek 01165-6520.10-OR1100178/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00002-6521.5-OR0600008/18 Tomala Marian

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Tyniec.. Skrócony opis operacji:… Read More »

00317-6520.10-OR1100087/17 S.C. Justek F. i Bryła M. UST-87 POL023401992

POL023401992 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S.C. Justek F. i Bryła M. UST-87 . Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401992. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

POL034300815 Kupferschmidt Henryk 00225-6520.10-OR1100159/16

POL034300815 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kupferschmidt Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej SWA-11 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.… Read More »

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania 00002-6523.3-SW1300002/18

Nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej aktywizacji i integracji oraz wymianie dobrych praktyk i zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wizytach studyjnych i 4 Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Aktywizacja i… Read More »

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. 00001-6521.1-OR1600002/17/18

93750.194 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w… Read More »

POL010301668 Szczerba Bernard 00494-6520.10-OR1600151/16/18

POL010301668 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Szczerba Bernard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczerba Bernard. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301668. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-23 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »