Tag Archives: www.arimr.gov.pl

Gmina Sławno 00122-6523.2-SW1610154/18

Promocja i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynu smaków rybnych nad jeziorem Łętowskim w Gminie Sławno4 Gmina Sławno Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sławno . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Festiwal smaków rybnych w Łętowie. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.… Read More »

Baltinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00129-6523.2-SW1610050/

Celem operacji jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej spółki poprzez utworzenie innowacyjnej wypożyczalni jednostek pływających zakup wyposażenia oraz zaoferowanie na rynku innowacyjnej usługi korzystania ze sprzętu pływającego oraz utworzenie miejsc pr4 Baltinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baltinet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Reaktywacja turystyki wodnej… Read More »

01268-6520.10-OR1100240/19 Kucira Paweł POL033901427

POL033901427 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kucira Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033901427. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

5.04.2021 arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 00001-6524.4-OR1600003/17

5.04.2021 Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.4 arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: arzanie produktów rybołówstwa i akwakultury. Numer Identyfikacyjny Statku: 5.04.2021. Nazwa operacji: 00010-6524.4-OR1100010/17/18. Skrócony opis operacji: Operacja przewiduje budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów i palników. poprawę warunków bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie… Read More »

00016-6521.5-OR0100039/18 rodowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2018-01-01

2018-01-01 11356.69 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: rodowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.. Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01. Nazwa operacji: 2022-12-01. Skrócony opis operacji: 15142.26. Cel operacji: 11356.69. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-620. Data Zakończenia Realizacji… Read More »

00056-6520.9-OR1100088/17/18 Jagła Jan Zenon POL035600455

POL035600455 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Jan Zenon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego ZAG-17 w nowoczesne… Read More »

00061-6521.5-OR1200066/18 Adamowicz Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamowicz Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie działań wodno-środowiskowych. Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub… Read More »

00010-6521.5-OR0200021/18 Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

00139-6523.2-SW1610213/18 Gmina Stare Czarnowo

Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. terytorialnie związanej z działąnością rybacką w gminie Stare Czarnowo. poprzez zagospodarowanie terenu przy plaży jeziora Glinna w Żelisławcu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Stare Czarnowo . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Glinna. Skrócony opis… Read More »

POL023400228 Młyński Bogdan 00018-6520.11-OR1100023/17/18

POL023400228 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Młyński Bogdan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Młyński Bogdan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400228. Nazwa operacji: Instalacja systemu chłodzenia ładowni na statku UST-203. Skrócony opis operacji: Instalacja systemu chłodzenia ładowni. Cel operacji: „Podnoszenie konkurencyjności… Read More »