Tag Archives: www arimr

POL035900735 Jędrasik Wanda 00853-6520.10-OR1600459/18/19

POL035900735 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Jędrasik Wanda Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jędrasik Wanda. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035900735. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez DAR-124. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

01246-6520.10-OR1100189/19 Gotkowski Mieszko POL035800766

POL035800766 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gotkowski Mieszko. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035800766. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

00231-6520.10-OR1600030/17 Kopiecki Mieczysław POL010701680

POL010701680 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopiecki Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010701680. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace STP-26… Read More »

GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU 00001-6523.2-SW0610016/17

Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego za pomocą cyklu imprez kulturalnych z okazji obchodów 700-lecia wsi Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność.4 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Obchody 700-lecia… Read More »

Sobik Dawid 00059-6523.2-SW1210081/18

Podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z branżą rybacką oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup koparko-ładowarki.4 Sobik Dawid Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sobik Dawid. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny budowlanej.. Skrócony opis operacji: 4.2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się… Read More »

00392-6520.10-OR1600180/17 Majca Władysław POL022502023

POL022502023 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Majca Władysław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502023. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-64… Read More »

Chowaniec Adam 00022-6521.5-OR0600024/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Chowaniec Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chowaniec Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Działanie wodnośrodowiskowe w akwakulturze w gospodarstwie rybackim Adam Chowaniec. Skrócony opis operacji: Zgodnie z Pakietem nr 1 i Pakietem nr 2… Read More »

POL023200730 Paruzel Zygmunt 00034-6520.6-OR1600039/16

POL023200730 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów.4 Paruzel Zygmunt Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Paruzel Zygmunt. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023200730. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy związana ze złomowaniem jednostki DAR-16. Skrócony opis operacji: Z powodu złomowania statku rybackiego DAR-16 nastąpi utrata miejsca pracy na okres 24 miesięcy.. Cel operacji: Zapewnienie… Read More »

Gmina Białogard 00162-6523.2-SW1610228/18

Budowa Strefy Rekreacji w Białogórzynie. wielopokoleniowego miejsca służącego do rekreacji dla mieszkańców i poprawiającego infrastrukturę turystyczną miejscowości4 Gmina Białogard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Białogard . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa Strefy Rekreacyjnej. Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa… Read More »

Thomas Ewa 00031-6523.2-SW1410043/17/18

Celem operacji jest podjęcie w marcu 2018 r. działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług agroturystycznych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. co pozwoli na utworzenie 1 miejsca pracy – samozatrudnienie i utrzymanie go przez okres 3 lat 4 Thomas Ewa Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Thomas Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: „Dywersyfikacja źródeł dochodów… Read More »