Tag Archives: www arimr

Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. 00016-6520.8-OR1400005/19

podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawę bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę obiektu sprzedaży produktów rybactwa i… Read More »

Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych 00013-6523.2-SW0210020/17/18

Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego poprzez utworzenie 2 miejsc pracy oraz budowę łowiska wędkarskiego wraz z ogrodzeniem i monitoringiem. budowę dwóch 4 Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Andrzej Szyszło „ROLMASZ” Sprzedaż Maszyn Rolniczych . Numer Identyfikacyjny Statku: .… Read More »

POL036101020 Cieśluk Leszek 01165-6520.10-OR1100178/19

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cieśluk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

00078-6523.2-SW1410085/17/18 Bernadzki Przemysław

Rozwój działalności gospodarczej poprzez remont obiektu pensjonatowego „Stara Kuźnia”. co pozwoli na utworzenie jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dokonania płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernadzki Przemysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Podniesienie… Read More »

00014-6520.9-OR1100055/17/18 Rotta Przemysław Tadeusz POL033902159

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia… Read More »

00049-6523.2-SW1110122/17/18 „Koga-Maris” Sp. z o. o.

Poprawa organizacji oraz wzrost wydajności produkcyjnej działu obróbki wstępnej szprota bałtyckiego. utworzenie łańcucha dostaw produktów rybnych. utrzymanie miejsc pracy w branży rybnej. wzrost dochodów z przetwórstwa ryb. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „Koga-Maris” Sp. z o. o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup linii do… Read More »

Skrzyńska Małgorzata 00033-6521.5-OR0700052/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Skrzyńska Małgorzata Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skrzyńska Małgorzata. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasoboszczędnej. innowacyjnej oraz konkurencyjnej w obiekcie rybackim Nowodwór. Skrócony opis operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasoboszczędnej. innowacyjnej… Read More »

POL034902074 Mazur Daniel Piotr 00056-6520.2-OR1100057/18/19

POL034902074 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.4 Mazur Daniel Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mazur Daniel Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034902074. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę MEC-17. Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa selektywnych sieci rybackich… Read More »

Piotrowski Henryk 00150-6523.2-SW1610223/18

Tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury dzięki rozwojowi przedsiębiorstw4 Piotrowski Henryk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Piotrowski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności przedsiębiorstwa i poprawa jakości usług poprzez zakup sprzętu… Read More »

POL012301638 Gurgul Mirosław 00380-6520.10-OR1600168/17

POL012301638 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Gurgul Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gurgul Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-2 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »