Tag Archives: www arimr

POL012301638 Gurgul Mirosław 00380-6520.10-OR1600168/17

POL012301638 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Gurgul Mirosław Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gurgul Mirosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012301638. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace MRZ-2 przez 60 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

01019-6520.10-OR1600169/19 Potapski Jerzy POL011901249

POL011901249 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Potapski Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011901249. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

00005-6523.2-SW0110007/18/19 Kowalska-Góralska Monika

Poprawa potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw rybackich poprzez wybudowanie rybakówki z płuczką. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kowalska-Góralska Monika. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budynek rybakówki z płuczką.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw… Read More »

00023-6521.3.3-OR0200001/18 Szczepaniak Ryszard

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akawkultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczepaniak Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup nowego systemu napowietrzania w celu zmniejszenia zużycia wody nieprowadzącego do wzrostu produkcji w gospodarstwie rybackim. Skrócony opis operacji: Gospodarstwo… Read More »

POL022900421 Krakowiak Jan 00505-6520.10-OR1600182/18

POL022900421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Krakowiak Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krakowiak Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022900421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

POL012202221 Gmiter Paweł 00093-6520.2-OR1600134/18/19

POL012202221 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Gmiter Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmiter Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012202221. Nazwa operacji: Zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo oraz warunki pracy na łodzi NIE-8. Skrócony opis operacji: -Simrad NSS12 Evo2-Zestaw okablowania NMEA2000-Simrad… Read More »

POL011601331 Kulas Grzegorz 00657-6520.10-OR1600232/18

POL011601331 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Kulas Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulas Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601331. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-8 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00833-6520.10-OR1100400/18/19 Byczkowski Jan POL033900554

POL033900554 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Byczkowski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033900554. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

00059-6520.6-OR1600055/16 Jaworski Janusz POL023000451

POL023000451 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaworski Janusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023000451. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim UNI-10 na… Read More »

POL037100914. POL037302077. POL037400862 Żydziak Piotr 00161-6520.10-OR1400017/19

POL037100914. POL037302077. POL037400862 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy4 Żydziak Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914. POL037302077. POL037400862. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w… Read More »