Tag Archives: wykaz obszarów onw 2019

00018-6523.2-SW1110036/17 Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax

Zwiększenie oferty turystycznej przedsiębiorstwa ZHUG LEMAX poprzez wygenerowanie nowych usług w komorze hiperbarycznej i suchych kąpieli w „Studio zdrowie i uroda FALA” jako nowego produktu turystycznego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lew Grzegorz Wincenty Zakład Handlowo Usługowo Gastronomiczny Lemax Lew Grzegorz Wincenty ZHUG Lemax. Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

https://www.unityline.pl/

00038-6521.5-OR0800042/18 KM oraz pow. ładunkową od 5m2 do 9m2 zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy od 30 do 60KM zakup samochodu typu pick-up. o mocy od 120KM do 200KM wraz ze zbiornikiem do transportu żywych ryb. o poj. od 0.5m3 do 0.7m3 i kratką natleniającą Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 999938.63 00015-6521.3.1-OR0700010/19 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: KM oraz pow. ładunkową od 5m2 do 9m2 zakup nowego ciągnika rolniczego o mocy od 30 do 60KM zakup samochodu typu pick-up. o mocy od 120KM do 200KM wraz ze zbiornikiem do transportu żywych ryb. o poj. od 0.5m3… Read More »

https://www.unityline.pl/

00060-6521.5-OR0100069/18 Molęda Zbigniew

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molęda Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej w zakresie działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.… Read More »

https://www.unityline.pl/

POL010600380 Lewandowski Józef 00067-6520.10-OR1600137/16

POL010600380 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Lewandowski Józef Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010600380. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-1 przez 30 dni.. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

https://www.unityline.pl/

00017-6523.2-SW1610015/17 Aleksiuk Barbara

Budowa wiaty magazynowej i oraz zakup nowoczesnych maszyn. dzięki czemu będzie możliwe wprowadzenie do oferty nowych produktów przez firmę PPHU B.L. Serwis Barbara Aleksiuk oraz zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Aleksiuk Barbara. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa wiaty magazynowej oraz zakup… Read More »

https://www.unityline.pl/

01011-6520.10-OR1100482/18/19 Antkiewicz Leszek POL035600460

POL035600460 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antkiewicz Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600460. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

https://www.unityline.pl/

00044-6523.2-SW0210005/18/19 PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt

Zwiększenie potencjału usługowego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usługi organizacji spływów oraz utworzenie 1 miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PHU”HEL-MOT” AUTO-HANDEL-KOMIS Grzegorz Helt. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wprowadzenie usługi organizacji spływów kajakowych poprzez zakup samochodu. kajaków i grillowędzarni. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

https://www.unityline.pl/

POL036400984 Dygulski Roman 01262-6520.10-OR1100184/19

POL036400984 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego praz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Dygulski Roman Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dygulski Roman. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036400984. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego praz… Read More »

https://www.unityline.pl/

00033-6523.2-SW1210052/17/18 Dom Kultury w Koniecpolu

Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu 7 imprez i aktywny udział przedstawicieli9 sektora rybackiego w wydarzeniach o charakterze rekreacyjnym. kulinarnym i kulturalnym. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Koniecpolu . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Lato z… Read More »

https://www.unityline.pl/

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 00038-6523.2-SW0810047/19

Podnoszenie wartości produktów gospodarstwa rybackiego poprzez przebudowę budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku oraz wzrost poziomu zatrudnienia.4 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Przebudowa budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku.. Skrócony opis operacji: Podnoszenie… Read More »

https://www.unityline.pl/