Tag Archives: wysokość dopłat bezpośrednich 2020

Gmina Jędrzejów 00023-6523.2-SW1310020/18

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury integracji i aktywizacji w Łysakowie Pod Lasem4 Gmina Jędrzejów Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Jędrzejów . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem. Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

00022-6521.5-OR1300024/18 konkurencyjnej i opartej na wiedzy 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe

2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Numer Identyfikacyjny Statku: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Nazwa operacji: 2.05.2021. Skrócony opis… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

00094-6520.2-OR1100025/18/19 Wójcicki Jan POL023602020

POL023602020 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wójcicki Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602020. Nazwa operacji: zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

00495-6520.10-OR1100256/17 Zakład połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami Spółka Jawna POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341

POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315.… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

00006-6520.2-OR1400026/18 Franciuk Elżbieta POL037202083

POL037202083 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202083. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego TOL-4. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

POL023401051 Wysoczański Piotr 01219-6520.10-OR1100230/19

POL023401051 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wysoczański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401051. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

POL033902159 Rotta Przemysław Tadeusz 00001-6520.11-OR1100002/17/18

POL033902159 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Rotta Przemysław Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu na potrzeby zwiększenia wartości dodanej… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

00168-6520.10-OR1400025/19 Franciuk Wiesław POL037202082

POL037202082 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej na… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

00065-6520.2-OR1600054/18/19 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji

01022-6520.10-OR1600172/19 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

wycieczki na ryby do szwecji