Tag Archives: wysokość dopłat bezpośrednich 2020

00495-6520.10-OR1100256/17 Zakład połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami Spółka Jawna POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341

POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500287. POL034500295. POL034500306. POL034500315.… Read More »

00006-6520.2-OR1400026/18 Franciuk Elżbieta POL037202083

POL037202083 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202083. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku rybackiego TOL-4. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023401051 Wysoczański Piotr 01219-6520.10-OR1100230/19

POL023401051 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wysoczański Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wysoczański Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401051. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

POL033902159 Rotta Przemysław Tadeusz 00001-6520.11-OR1100002/17/18

POL033902159 „Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy”4 Rotta Przemysław Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu. Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu na potrzeby zwiększenia wartości dodanej… Read More »

00168-6520.10-OR1400025/19 Franciuk Wiesław POL037202082

POL037202082 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej na… Read More »

00065-6520.2-OR1600054/18/19 Tulin Józef POL022600403

POL022600403 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tulin Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022600403. Nazwa operacji: Poprawa selektywności narzędzi połowowych statku… Read More »

01022-6520.10-OR1600172/19 Budner-Wachowiak Aleksandra POL012201631

POL012201631 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budner-Wachowiak Aleksandra. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012201631. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

00070-6521.5-OR1500006/18 Roj Leszek

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Roj Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi… Read More »

00082-6523.2-SW1610108/17/18 Ostrowski Aleksander

Celem operacji jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz obszru LGR. jego wzmocnienie. podniesienie wartości produktów rybactwa. stworzenie nowych całorocznych miejsc pracy. rozwój działalności gospodarczej oraz wykorzystanie lokalnych zasobów i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ostrowski Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Poprawa konkurencyjności hurtowni ryb Scampi. Skrócony… Read More »

POL034500260 Melcer Aleksander 00715-6520.10-OR1100216/18

POL034500260 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego praz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Melcer Aleksander Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Melcer Aleksander. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500260. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego praz… Read More »