Tag Archives: zadania arimr

00034-6520.9-OR1600028/17/18 Kozdroń Zbigniew POL023300570

POL023300570 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kozdroń Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300570. Nazwa operacji: INWESTYCJE NA STATKU RYBACKIM JAR-22 W ZAKRESIE… Read More »

Elszkowska Ewelina 00270-6523.2-SW1110445/19

rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług4 Elszkowska Ewelina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Elszkowska Ewelina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie zaplecza gastronomicznego w Willi Intryga. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

00006-6520.9-OR1100071/17/18 Kupferschmidt Henryk Józef POL034300815

POL034300815 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kupferschmidt Henryk Józef. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300815. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego SWA-11 w nowoczesne… Read More »

00656-6520.10-OR1600214/18 Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis POL022502180

POL022502180 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502180. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

POL022502070 XMODAR Ustka Sp. z o.o. 00766-6520.10-OR1100245/18

POL022502070 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 XMODAR Ustka Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: XMODAR Ustka Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502070. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i… Read More »

00162-6520.10-OR1100174/16 Stępczyński Ireneusz POL035300726

POL035300726 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stępczyński Ireneusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035300726. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL023300572 Zawada Piotr 00750-6520.10-OR1600265/18/19

POL023300572 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Zawada Piotr Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zawada Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300572. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace JAR-28 przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

00006-6520.6-OR1100006/16 Szałowiński Zdzisław POL023401045

POL023401045 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową. a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szałowiński Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401045. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością… Read More »

00009-6520.9-OR1400011/17/18 Franciuk Wiesław POL037202082

POL037202082 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Franciuk Wiesław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037202082. Nazwa operacji: Inwestycje na statku rybackim TOL-7 w zakresie… Read More »

POL037100913. POL037102110. POL037102111 GPR sp. z o.o. 00142-6520.10-OR1400044/18/19

POL037100913. POL037102110. POL037102111 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 GPR sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GPR sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100913. POL037102110. POL037102111. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie… Read More »