Tag Archives: zazielenienie 2019

POL033800396 Szomborg Grzegorz 00252-6520.10-OR1100217/16

POL033800396 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szomborg Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szomborg Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800396. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej JAS-99 PRZEZ 60 DNI 2016 ROKU. Cel… Read More »

Gmina Trzcianka 00040-6523.2-SW1510037/18

Propagowanie dobrostanu społecznego oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance4 Gmina Trzcianka Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzcianka . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance. Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i… Read More »

Grzych Sławomir 00047-6521.5-OR1300054/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Grzych Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzych Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na stawach w Krzelowie. Skrócony opis operacji: Realizacja… Read More »

Stawy Pstrągowe Upiłka s.c. Antoni Żynda i Franciszek Adamczyk 00017-6521.3.1-OR1100037/17/18

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Stawy Pstrągowe Upiłka s.c. Antoni Żynda i Franciszek Adamczyk Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stawy Pstrągowe Upiłka s.c. Antoni Żynda i Franciszek Adamczyk . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup maszyn. urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu pstrąga oraz poprawy… Read More »

00092-6520.2-OR1100014/1 Kopańczuk Kamilla POL023602192

POL023602192 Zmniejszanie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopańczuk Kamilla. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023602192. Nazwa operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz… Read More »

00039-6520.6-OR1600048/16 Porębski Zbigniew POL022500268

POL022500268 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Porębski Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500268. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-28. Skrócony opis operacji: Zaprzestanie wykonywanie zawodu rybaka przez okres 24… Read More »

POL011601331 Kulas Grzegorz 01028-6520.10-OR1600178/19

POL011601331 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Kulas Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kulas Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601331. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-8 przez… Read More »

00478-6520.10-OR1600064/18 Chorąży Grzegorz POL010601620

POL010601620 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chorąży Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601620. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL012001421 Podolski Michał 00687-6520.10-OR1600345/18/19

POL012001421 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Podolski Michał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Podolski Michał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001421. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-6przez 30 dni. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności… Read More »

00024-6521.5-OR1600028/18 Brus Jerzy

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brus Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej.… Read More »