Tag Archives: zazielenienie

00067-6523.2-SW1110100/17/18 Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred

Zwiększenie portfela usług i dostępu armatorów do wyspecjalizowanych usług szkutniczych i zwiększenie możliwości wykonywania usług remontowych. naprawczych i modernizacyjnych na terenie oddziaływania PLGR-u oraz utworzenie 4 miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kohnke PPUH „Heban” Alfred Kohnke Alfred. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Doposażenie stolarni… Read More »

00239-6523.2-SW1610390/19 PASTA LUB BASTA S.C. Agnieszka Borkowska. Małgorzata Malinowska

Rozwój działalności poprzez poszerzenie oferty usługowej. utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz zakup wyposażenia gastronomicznego – zatrudnienie 2 osób 1.5 etatu. Nowe usługi to serwowanie różnego rodzaju kanapek opartych o produk 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PASTA LUB BASTA S.C. Agnieszka Borkowska. Małgorzata Malinowska… Read More »

00009-6521.3.1-OR1100020/17/18 Bartkowski Jacek

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartkowski Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Skrócony opis operacji: Zakup środka transportu zewnętrznego. Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora… Read More »

00944-6520.10-OR1100455/18/19 Nimoth Piotr POL033702004

POL033702004 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nimoth Piotr. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033702004. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

POL010601492 Makowski Marek 00127-6520.10-OR1600114/16

POL010601492 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa.4 Makowski Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Makowski Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601492. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-47 przez 30 dni. Cel operacji: Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie… Read More »

00912-6520.10-OR1100350/18/19 Rożek Tomasz POL036902306

POL036902306 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902306. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

00633-6520.10-OR1600051/18 Boruciński Jerzy POL010601474

POL010601474 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Boruciński Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601474. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

POL035302054 Cebula Andrzej 00956-6520.10-OR1100426/18/19

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Cebula Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw… Read More »

Gmina Mikołajki 00046-6523.2-SW1410072/17/18

Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie wiejskiego centrum rekreacji. turystyki i kultury. a także stałej ekspozycji poświęconej rybackiemu dziedzictwu obszaru miejscowości Górkło oraz otrzymanie ich przez okres 5 l4 Gmina Mikołajki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji. turystyki i kultury… Read More »

00548-6520.10-OR1100102/18 Konkel Stanisław Jan POL033700653

POL033700653 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Konkel Stanisław Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700653. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.… Read More »