Tag Archives: zgłoszenie świń do rejestru

01050-6520.10-OR1600216/19 Gościniak Andrzej POL036401000

POL036401000 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gościniak Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036401000. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

295062.05 12-01 00002-6521.5-OR0600008/18

295062.05 Polska4 12-01 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 12-01. Numer Identyfikacyjny Statku: 295062.05. Nazwa operacji: 221296.53. Skrócony opis operacji: 32-823. Cel operacji: Polska. Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021. Kwota… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

POL011601334 Antoniuk Marek 00700-6520.10-OR1600358/18/19

POL011601334 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Antoniuk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ- 18 przez 30 dni. Cel operacji:… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

Gmina Żmigród 00014-6523.2-SW0110021/17/18

Udostępnienie oferty turystycznej obszaru. dziedzictwa kulturowego i rekreacyjnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez stworzenie miejsca przystankowego dla turystów oraz budynku promującego obszar Doliny Baryczy wśród mieszkańców Sołec4 Gmina Żmigród Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żmigród . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Stacja Osiek- budowa budynku pełniącego funkcje edukacyjne i kulturowe… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

00906-6520.10-OR1100397/18/19 Budzisz Szymon POL033700654

POL033700654 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Budzisz Szymon. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700654. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Cel… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

Stasiszyn Grzegorz 00006-6521.3.1-OR0400003/19

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności z sektora akwakultury.4 Stasiszyn Grzegorz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stasiszyn Grzegorz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawy dobrostanu zwierząt. Skrócony opis operacji: 1. Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac manewrowy i magazyn ryb.2. Zakup koparki kołowej z pługiem… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

01018-6520.10-OR1600167/19 Borczyk Leszek POL012001588

POL012001588 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Dobrowolne powstrzymanie się od połowów… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

00092-6520.2-OR1600097/18/19 Kamiński Robert POL012001411

POL012001411 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kamiński Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012001411. Nazwa operacji: Zakup biernych narzędzi połowowych na jednostkę DZI-1. Skrócony opis operacji:… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

00004-6520.10-OR1100045/16 Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy NECFISH Neclowie z synami sj POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341

POL034500295. POL034500306. POL034500315. POL034500341 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy NECFISH Neclowie z synami sj . Numer Identyfikacyjny Statku: POL034500295.… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem

POL022500386 Iwan Witold 00002-6520.6-OR1600014/16

POL022500386 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów4 Iwan Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwan Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022500386. Nazwa operacji: Trwałe zaprzestanie działalności połowowej poprzez przekwalifikowanie statku rybackiego KOŁ-138 na działalność niedochodową. Skrócony opis operacji: Przekwalifikowanie statku rybackiego. Cel operacji: Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami… Read More »

wycieczka do szwecji samochodem