00009-6521.5-OR0200018/18 Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o.

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych… Read More »

prom do świnoujścia

00730-6520.10-OR1100203/18 Cieśluk Tadeusz POL036101011

POL036101011 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101011. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

prom do świnoujścia

Zieleziński Sławomir 00020-6523.2-SW0110014/19

Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD bazującej na rybackim potencjale obszaru poprzez budowę budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą4 Zieleziński Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zieleziński Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa budynków sezonowych na cele usług noclegowych wraz z infrastrukturą otaczającą celem rozwinięcia działalności turystycznej w obszarze… Read More »

prom do świnoujścia

00914-6520.10-OR1600003/19 Kopacz Andrzej POL023402003

POL023402003 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kopacz Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402003. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom do świnoujścia

00068-6520.10-OR1600138/16 Brzeziński Andrzej POL011402148

POL011402148 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzeziński Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011402148. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-14… Read More »

prom do świnoujścia

00159-6520.10-OR1400013/19 Sładkiewicz Rafał POL037402115. POL037402116

POL037402115. POL037402116 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sładkiewicz Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL037402115. POL037402116. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności… Read More »

prom do świnoujścia

00049-6523.2-SW1410078/17/18 Gmina Piecki

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów w przestrzeni publicznej w Pieckach i utrzymanie jej przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Piecki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni… Read More »

prom do świnoujścia

00049-6521.5-OR1500045/18 Bartoszewicz Kamil

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bartoszewicz Kamil. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usług środowiskowych przez obiekt stawowy Dzikie Nowe. Skrócony opis… Read More »

prom do świnoujścia

00421-6520.10-OR1600214/17 Klimczak Jadwiga POL022502024

POL022502024 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klimczak Jadwiga. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502024. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KOŁ-68… Read More »

prom do świnoujścia

POL036701146 Morawski Jan 00750-6520.10-OR1100238/18

POL036701146 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Morawski Jan Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Morawski Jan. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036701146. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

prom do świnoujścia