Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna 00136-6523.2-SW1110230/18

Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy4 Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wędzenie i Przetwórstwo Ryb „RAFA” Stanisławski Janusz Ustarbowski Andrzej Trendel Antoni Struk Edmund Spółka Jawna . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

prom do świnoujścia

Elszkowska Ewelina 00270-6523.2-SW1110445/19

rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty Willi Intryga o świadczenie całorocznych usług gastronomicznych oraz utworzenie 2 etatów w ramach zwiększonego zakresu usług4 Elszkowska Ewelina Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Elszkowska Ewelina. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie zaplecza gastronomicznego w Willi Intryga. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie… Read More »

prom do świnoujścia

00007-6520.10-OR1600007/16 Dobek Dariusz POL010301659

POL010301659 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dobek Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301659. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznaceDĄB-9 przez… Read More »

prom do świnoujścia

00001-6521.3.1-OR1600013/17 Dadon Radomił

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dadon Radomił. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup środka transportu wewnętrznego oraz specjalistycznego sprzętu do Gospodarstwa Rybackiego Radomił Dadoń. Skrócony opis operacji: – ciągnik Kubota- ładowacz czołowy-… Read More »

prom do świnoujścia

POL012101628 Bazylak Sławomir 00704-6520.10-OR1600362/18/19

POL012101628 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Bazylak Sławomir Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bazylak Sławomir. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012101628. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz… Read More »

prom do świnoujścia

POL010601470 Sagan Rafał 00056-6520.10-OR1600124/16

POL010601470 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Sagan Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sagan Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601470. Nazwa operacji: Poprawa higieny. bezpieczeństwa i warunków pracy na łodzi rybackiej TRB-17.. Skrócony opis operacji: Pokrycie farbą antypoślizgową. zestaw nawigacyjnej… Read More »

prom do świnoujścia

00247-6523.2-SW1610335/19 Urbańska Sylwia

Poszerzenie oferty usługowej Wnioskodawcy poprzez stworzenie dietetycznej restauracji w oparciu o punkt leczenia otyłości wraz z kompletnym wyposażeniem przeznaczonych do obsługi klientów oraz zatrudnienie 4 osób 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Urbańska Sylwia. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i medycznego… Read More »

prom do świnoujścia

00051-6520.2-OR1600060/18/19 Czapski Jarosław POL011702162

POL011702162 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów i wymiana biernych narzędzi połowowych. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czapski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011702162. Nazwa operacji: Zakup narzędzi połowowych na jednostce… Read More »

prom do świnoujścia

01040-6520.10-OR1100385/18/19 Kramek Leszek POL036902177

POL036902177 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kramek Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036902177. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w… Read More »

prom do świnoujścia

POL033800562 Sikora Sebastian 00576-6520.10-OR1600125/18

POL033800562 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Sikora Sebastian Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikora Sebastian. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800562. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w roku 2018 przez 30 dni łodzi… Read More »

prom do świnoujścia