POL011101700 Szymkowski Paweł 01089-6520.10-OR1600096/19

POL011101700 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Szymkowski Paweł Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szymkowski Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011101700. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace KAM-6 przez… Read More »

prom do świnoujścia

Nogacz Ryszard 00020-6521.3.1-OR1500011/17/18

Modernizacja obiektów związanych z chowem i hodowla ryb.4 Nogacz Ryszard Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nogacz Ryszard. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Modernizacja obiektu stawowego Wierzenica.. Skrócony opis operacji: Podwyższenie grobli stawowej. utwardzenie placów i drogi .budowa budynku gospodarczego. zakup areatorów. Cel operacji: Modernizacja obiektów związanych z chowem i hodowla ryb.. Data Rozpoczęcia… Read More »

prom do świnoujścia

POL035600455 Jagła Andrzej 00108-6520.2-OR1100072/18/19

POL035600455 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów4 Jagła Andrzej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jagła Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035600455. Nazwa operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Skrócony opis operacji: wymiana narzędzi połowowych na statku rybackim ZAG-17. Cel operacji: zmniejszenie wpływu… Read More »

prom do świnoujścia

00357-6520.10-OR1600139/17 Lewandowski Zdzisław POL011401366

POL011401366 Promowanie konkurencyjnego. zrównoważonego środowiskowo. rentownego ekonomicznie i odpowiedzialnego społecznie rybołówstwa. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Lewandowski Zdzisław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011401366. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace LBN-16… Read More »

prom do świnoujścia

00468-6520.10-OR1100201/17 Cebula Andrzej POL035302054

POL035302054 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cebula Andrzej. Numer Identyfikacyjny Statku: POL035302054. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom do świnoujścia

Gmina Suwałki 00030-6523.2-SW1010023/19

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suwałki poprzez budowę trzech integracyjnych placów zabaw w msc.: Krzywe. Potasznia i Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektów4 Gmina Suwałki Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suwałki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy… Read More »

prom do świnoujścia

00014-6523.2-SW0310026/17/18 Adamski Marceli

Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie osób defaworyzowanych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Adamski Marceli. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGR poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji oraz… Read More »

prom do świnoujścia

POL011601334 Antoniuk Marek 00700-6520.10-OR1600358/18/19

POL011601334 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Antoniuk Marek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Antoniuk Marek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL011601334. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace PRZ- 18 przez 30 dni. Cel operacji:… Read More »

prom do świnoujścia

00134-6521.3.1-OR0300032/17/18 Czuba Krzysztof

255589.9 00098-6521.5-OR0300014/18 Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czuba Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Świdry – obiekt Świdry.. Skrócony opis operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Pakietu 1 – podstawowego. obejmującego… Read More »

prom do świnoujścia

Skowrońska Anna Maria 00125-6523.2-SW1610105/18

.Celem operacji jest zakup mobilnego pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem. który jest uzupełnieniem posiadanego łańcucha sprzedaży bezpośredniej produktów gospodarstwa rybackiego Zielenica. Wyodrębnienie miejsca do przygotowywania i sprzed4 Skowrońska Anna Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup pawilonu sprzedaży bezpośredniej wraz z wyposażeniem do pozyskania.… Read More »

prom do świnoujścia