00830-6520.10-OR1100365/18/19 Bernatek Robert POL023400981

POL023400981 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernatek Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023400981. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

prom do świnoujścia

Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. 00010-6521.3.1-OR0300017/17/18

810708.584 Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” poprzez Gospodarstwo Rybackie „Samoklęski” sp. z o. o na terenie obiektu Samoklęski. Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na… Read More »

prom do świnoujścia

Widera Witold 00096-6521.5-OR1200109/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Widera Witold Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Widera Witold. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Dopłata finansowa do stawów. Skrócony opis operacji: Obiekt chowu pod nazwą Stawy Lubockie w skład którego wchodzą trzy stawy: Walek. Leja.… Read More »

prom do świnoujścia

00154-6523.2-SW1610258/18 Matyjasik Jacek

Celem operacji jest rozszerzenie usług gastronomicznych poprzez wprowadzenie kompleksowego cateringu zewnętrznego w celu dywersyfikacji. wzrostu i stabilizacji dochodów firmy rozszerzając ofertę i obszar prowadzonej działalności oraz zatrudnienie 1 osoby 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matyjasik Jacek. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: WPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI CATERINGOWEJ W… Read More »

prom do świnoujścia

00005-6521.5-OR1400027/18 Czuba Czesław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czuba Czesław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych… Read More »

prom do świnoujścia

POL036201023 Pękala Wojciech Dariusz 00052-6520.10-OR1100011/16

POL036201023 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy4 Pękala Wojciech Dariusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pękala Wojciech Dariusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036201023. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel operacji: podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa… Read More »

prom do świnoujścia

00057-6520.6-OR1600047/16 Dąbrowski Henryk POL022501913

POL022501913 Zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnością uprawnień do połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbrowski Henryk. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022501913. Nazwa operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-75.. Skrócony opis operacji: Utrata miejsca pracy na statku rybackim KOŁ-75… Read More »

prom do świnoujścia

00246-6520.10-OR1100271/16 Bolda Ewa POL034300818

POL034300818 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bolda Ewa. Numer Identyfikacyjny Statku: POL034300818. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom do świnoujścia

00030-6523.2-SW1010023/19 Gmina Suwałki

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suwałki poprzez budowę trzech integracyjnych placów zabaw w msc.: Krzywe. Potasznia i Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suwałki . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zabawa bez barier – integracyjne place… Read More »

prom do świnoujścia

S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn 00156-6523.2-SW1110241/18

Rozwój działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie nowoczesnej usługi i wykorzystanie zasobów ludzkich przez utworzenie i utrzymanie 1 miejsca pracy4 S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: S-KORN – Seweryn Jereczek Seweryn. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup wyposażenia niezbędnego do poszerzenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub… Read More »

prom do świnoujścia