00150-6520.10-OR1100122/16 Kwidziński Paweł POL033800559

POL033800559 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwidziński Paweł. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800559. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji:… Read More »

prom do świnoujścia

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim 00030-6523.2-SW0810031/18/19

Celem niniejszej operacji jest utworzenie nowoczesnej formy spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski4 Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rybołówstwo – edukacja poprzez zabawę. Skrócony opis operacji: 4.4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego… Read More »

prom do świnoujścia

Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. 00004-6521.3.1-OR1600019/17

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wyposażenie Obrębu Stawowego w Malińcu w nowy sprzęt oraz budowa wiat służących poprawie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Skrócony opis operacji: fundament… Read More »

prom do świnoujścia

Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” 00002-6520.4.1-OR1100002/17

zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów. w przypadku realizacji operacji w ramach poddziałania. o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/20144 Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybaków Łodziowych „MIERZEJA” . Numer Identyfikacyjny Statku:… Read More »

prom do świnoujścia

00008-6523.4-SW1510007/18/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja. Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie… Read More »

prom do świnoujścia

00075-6521.5-OR0300031/18 Stolarczyk Zbigniew

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stolarczyk Zbigniew. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo.. Skrócony opis operacji: Pakiet I i… Read More »

prom do świnoujścia

00562-6520.10-OR1100014/18 Cieśluk Leszek POL036101020

POL036101020 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cieśluk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036101020. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

prom do świnoujścia

Król Tomasz 00022-6521.5-OR1500068/18

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Król Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Król Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Rajsko-Harmęże. Skrócony opis operacji: Realizacja działań wodno-środowiskowych w zakresie pakietu 1 oraz pakietu 2 wymóg… Read More »

prom do świnoujścia

Pol012001588 Borczyk Leszek 00556-6520.10-OR1600107/18

Pol012001588 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Borczyk Leszek Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Borczyk Leszek. Numer Identyfikacyjny Statku: Pol012001588. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DZI-93 przez… Read More »

prom do świnoujścia

POL036901168 Rożek Tomasz 00077-6520.10-OR1100013/16

POL036901168 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Rożek Tomasz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rożek Tomasz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL036901168. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej PIA-77 PRZEZ 30 DNI W 2016 ROKU.. Cel… Read More »

prom do świnoujścia