Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam 00002-6523.2-SW0910004/17

Przywrócenie potencjału produkcyjnego Hodowli Pstrąga w Bondyrzu poprzez udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz4 Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Ośrodek Hodowli Ryb Łososiowatych „Pstrąg Roztoczański” Adam. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Udrożnienie i umocnienie brzegów rzeki Wieprz w miejscowości Bondyrz. Skrócony opis operacji: Przywracanie… Read More »

prom do świnoujścia

POL023300515 Wańtuchowicz Marcin Rafał 00851-6520.10-OR1100371/18/19

POL023300515 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Wańtuchowicz Marcin Rafał Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Marcin Rafał. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023300515. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej w celu ochrony żywych zasobów morza bałtyckiego.. Cel operacji: Podnoszenie… Read More »

prom do świnoujścia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 00002-6523.1-SW1600002/16

Wsparcie przygotowawcze4 Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze. Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu… Read More »

prom do świnoujścia

00143-6520.2-OR1100100/18/19 Muża Herbert Juliusz POL033800362

POL033800362 Zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu niechcianych połowów. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Muża Herbert Juliusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033800362. Nazwa operacji: Inwestycje w sprzęt poprawiający selektywności narzędzi połowowych pod względem… Read More »

prom do świnoujścia

00015-6521.5-OR0900025/18 Stec Mieczysław

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stec Mieczysław. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w… Read More »

prom do świnoujścia

Jasiński Krzysztof 00123-6521.3.1-OR0300044/17/18

Przywrócenie potencjału produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton4 Jasiński Krzysztof Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jasiński Krzysztof. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Inwestycje produkcyjne na obiekcie Jagodne. Skrócony opis operacji: Inwestycje produkcyjnego na obiekcie Jagodne i wzrost produkcji rybackiej o 100 ton. Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego na… Read More »

prom do świnoujścia

00002-6526-DPT00001/18 Samorząd Województwa Lubuskiego

2.1 Efektywne zarządzanie programem operacyjnym. wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym 7 – Pomoc techniczna Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Samorząd Województwa Lubuskiego . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Wynagrodzenie pracowników Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa. Zasobów Naturalnych. Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego za okres styczeń 2016r.… Read More »

prom do świnoujścia

Skowrońska Anna Maria 00158-6523.2-SW1610203/18

Stworzenie centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym dzieki zakupowi chłodni do magazynowania oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 Skowrońska Anna Maria Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skowrońska Anna Maria. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Centrum magazynowania. dystrybucji oraz konfekcjonowania produktów z certyfikatem ekologicznym.. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach… Read More »

prom do świnoujścia

00002-6522.1.1-OR07 00002/16

Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej bez zwiększania obciążenia administracyjnego. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 00002/16. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 Standard Edition. Skrócony opis operacji: Zakup świadczenia asysty technicznej zakupionego… Read More »

prom do świnoujścia

POL022400621 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak 00894-6520.10-OR1600469/18/19

POL022400621 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze przedsiębiorstw rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”BOMA” Spółka Cywilna Wiesława Piotr Babiak . Numer Identyfikacyjny Statku: POL022400621. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis… Read More »

prom do świnoujścia