01105-6520.10-OR1100138/19 Wańtuchowicz Elżbieta POL023402031

POL023402031 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wańtuchowicz Elżbieta. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023402031. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE 00175-6523.2-SW1610241/18/19

Wspieranie atutów środowiska wodnego poprzez przeciwdziałanie kłusownictwu w wykorzystaniem Zakupionego pojazdu ATV.4 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZEWIE . Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego pojazdu ATV dla jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie w celu zwiększenia potencjału ratowniczego oraz umożliwienia przeciwdziałania… Read More »

Sułecki Zbigniew Jerzy 00026-6521.5-OR0700047/18

Propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Sułecki Zbigniew Jerzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sułecki Zbigniew Jerzy. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w Gulinie. gmina Zakrzew.. Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe… Read More »

00034-6520.11-OR1600064/17/18 Matecki Robert POL012002191. POL035700414

POL012002191. POL035700414 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Matecki Robert. Numer Identyfikacyjny Statku: POL012002191. POL035700414. Nazwa operacji: Poprawa bezpieczeństwa pracy na kutrach DZI-2… Read More »

Możdżeń Artur 00234-6523.2-SW1610338/19

Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury4 Możdżeń Artur Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Możdżeń Artur. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Budowa oraz wyposażenie obiektu służącego do profesjonalnego przygotowania oraz sprzedaży używanych samochodów osobowych. Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim.… Read More »

Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester 00246-6523.2-SW1610327/19

Rozbudowa budynku biurowego. Zrealizowany do końca 2020r. Zatrudnienie jednego pracownika. płeć obojętna. na umowę o pracę. pełny etat. 1 EPC . okres co najmniej 3 lata od płatności końcowej4 Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester. Numer Identyfikacyjny Statku: . Nazwa operacji: Rozbudowa budynku biurowego dla… Read More »

00656-6520.10-OR1600214/18 Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis POL022502180

POL022502180 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dębowe Zacisze Beata Smolis Dębowe Zacisze Beata Smolis. Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502180. Nazwa operacji: Tymczasowe… Read More »

POL010301660 Bardin Tadeusz 01134-6520.10-OR1600238/19

POL010301660 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy.4 Bardin Tadeusz Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bardin Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL010301660. Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.. Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace DĄB-17 przez… Read More »

00014-6520.9-OR1100055/17/18 Rotta Przemysław Tadeusz POL033902159

POL033902159 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. oraz bezpieczeństwa i warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rotta Przemysław Tadeusz. Numer Identyfikacyjny Statku: POL033902159. Nazwa operacji: Doposażenie statku rybackiego Hel-40 w nowoczesne urządzenia… Read More »

00146-6520.10-OR1100196/16 Krasnowski Jarosław POL023401017

POL023401017 podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krasnowski Jarosław. Numer Identyfikacyjny Statku: POL023401017. Nazwa operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Skrócony opis operacji: tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Cel… Read More »